SYFTE

Det är inte alltid fakta och information ensamt kan inspirera till handling. Där kan konsten hjälpa oss då den har förmågan att beröra oss på ett djupare plan och väcka en vilja till förändring.


 1. Samtidsanalys ur miljöperspektiv.
  Peka på vilka miljöproblem vi har och står inför, vad de beror på och vilka som bär ansvaret samt har makten att förändra det. 

 2. Vi är en del av naturen.
  Undersöka de grundläggande orsakerna till miljöförstöringen och vilka idéer som gör det möjligt. Ställa frågor kring människans relation till naturen. Tala om att vi är en del av naturen och därför beroende av den.

 3. Samarbete.
  Få barnen och ungdomarna att inse sin makt som opinionsbildare och styrkan i att samarbeta och organisera sig. Tillsammans blir vi starkare och har större möjlighet att påverka och bli hörda. 

 4. Framtidsvisioner. 
  För att skapa en riktning i arbetet, ett mål att sträva mot, är det viktigt att visionera och samtala kring hur vi människor lever idag och hur det skulle kunna se ut i en värld där vi tar bättre hand om varandra, djuren och naturen. 

 5. Knyta band till naturen
  För att de ska känna med naturen och förstå vad den är vill vi ordna utflykter med barn och unga till skog och natur. Det är essentiellt att de knyter band till naturen för att de ska vilja bevara den och för att väcka deras engagemang i miljöfrågor.