Nu börjar det

CIRKUS FÖR FRAMTIDEN

Hurra en liten dröm har gått i uppfyllelse. Allmänna arvsfonden har gjort det möjligt för oss att i tre år framåt få jobba med natur, kultur, konst, äventyr och cirkus för barn och unga. Vårt mål är att sälla oss till alla de som kämpar för en levande planet. Likt små små pusselbitar finns vi och verkar runt om i världen. Varje organisation och projekt ser olika ut och har sin bild av nuet, vägen framåt och målet. Men kanske om vi samarbetar och lägger pusslet kan skapa en bild av en annan och bättre framtid. En vision stark nog att påverka makthavare och politiker i rätt riktning. På denna vår blogg kan ni följa med oss på vårt äventyr.

Trädens hemliga liv

Som inspiration har vi läst boken Trädens hemliga liv av Peter Wohlleben. Peter är en skogvaktare som började skriva och föreläsa om vikten av att bevara urskog. Största förtjänsten med boken är kanske att han levandegör träden för läsaren. Man får följa deras kamp mot alla faror och umbäranden som stormar, svamp och insektsangrepp, blixtar och hungriga djur innebär. Men ett träds liv handlar också om vänskap och solidaritet. Via sina rötter kan de stötta de som är i behov av lite extra socker, och genom dofter varnar de sina grannar för faror. Med hjälp av svampmycel som kopplar ihop rötterna kan de också kommunicera med varandra. Ett träd är mycket mer än den stillastående växt som i våra ögon inte verkar göra något. Liksom Enterna i Sagan om ringen är de bara väldigt långsamma och lever mycket längre än vi.


Wohlleben ger en mer komplex bild av trädens liv och aktiviteter, och han försöker sudda ut gränsen vi dragit mellan växter och djur. När vi vandrar i skogen vandrar vi, enligt honom, bland varelser med känslor. Oavsett hur man känner inför det är den stora behållningen enligt mig de fördelar ett sådant förhållningssätt får. En större respekt och vördnad inför skogen och naturen överlag skulle göra det svårare att motivera den omfattande skövling och förstörelse som pågår. Istället för kalhyggen och trädplantager vill Wohlleben att vi ska lämna stora skogsområden ifred och låta dem sköta sig själva. Det ger stabila och välmående skogar med stor artrikedom. Sådana urskogar ger ett stabilare klimat och motstår både stormar skogsbränder bättre än de uttorkade och lättknäckta träd som vi planterar. Läs boken du med och låt dig inspireras av trädens hemliga liv!